Unite education, research and practice in innovative projects that stand out for interdisciplinary leadership

Last edition DeltaLinks

Beste lezer,

In de discussie over het wel of niet bouwen in diepe polders wordt kwetsbaarheid vaak gekoppeld aan hoogteligging. Op termijn zouden we volgens sommigen vanwege de zeespiegelstijging een beweging op gang moeten brengen naar gebieden die hoger liggen en dus minder kwetsbaar zouden zijn. De watercrisis in Limburg van een jaar geleden liet echter zien dat ook in hoger gebied grote wateroverlast kan ontstaan. Als kwetsbaarheid niet gelijk is aan hoogteligging, wat is het dan wel?

Meer weten?

Related: