Unite education, research and practice in innovative projects that stand out for interdisciplinary leadership

Delta Futures lab in actie

Delta Futures lab in actie

Studenten en begeleiders aan het woord over samenwerken aan grootschalige oplossingen voor droogte in oost-Nederland

Het Delta Futures lab zorgt voor kruisbestuiving tussen wetenschap en prijktijk en tussen studenten en onderzoekers van faculteiten binnen en buiten de TU Delft. Waterprofessionals uit de praktijk krijgen de gelegenheid om vernieuwende concepten uit te werken met afstudeerders Civiele Techniek, Bouwkunde en Bestuurskunde, op onderwerpen zoals stedelijke klimaatadapatie, rivierbeheer, droogte, en, binnenkort, de ramp in Limburg.

Interested to read more? Find the article on the Delta Links publication of December 2021

Related: